אושר – עמותה לקידום תורת הדרך האמצעית (ע”ר)

עמותה מספר: 580608636
אצל סמי שמואלי: רחוב ביאליק 140, חולון, דירה 2, מיקוד: 5844220
טלפון: 036519523, פקס: 035015684, נייד: 0505277017
דואר אלקטרוני: sami_s@orange.net.il

מענה: אצל סמי שמואלי, רחוב ביאליק 140, חולון 5844220

“העמותה החליטה להפסיק את כל פעולותיה ולפרק את עצמה מרצון ביום 11 בספטמבר. 2019. (הודעה על כך נמסרה לרשם העמותות כדין).”

מטרותיה העיקריות הן:
לקדם את תורת הדרך האמצעית על בסיס ספרו של סמי שמואלי בעולם בכלל ובישראל בפרט באמצעות הפעולות הבאות: לעודד חקיקת חוקי יסוד לקידום תורת הדרך האמצעית בישראל. לעודד קידום פנייה של מדינת ישראל לארגון האו”ם כדי שיכניס לאמנת האו”ם את מטרת האושר של חיי האדם. לקדם חינוך ילדים, בני נוער.

מייסדי העמותה ישמחו לקדם בברכה כל אדם שמאמין בדרכה של העמותה, שכל בני האדם יתנהגו לפי תורת הדרך האמצעית, להגדלת אושרם ולהפחתת האלימות בארץ ובעולם, שיצטרף כחבר בעמותה, כדי לעזור בקידום בנושא מבחינה ציבורית, ע”י מילוי ומשלוח טופס ההצטרפות המובא לעיל.

לאחר קבלת החלטה בעניינו בוועד המנהל של העמותה, תישלח לו הודעה על קבלתו כחבר בעמותה, ובעקבות כך יוכל לפעול לקידום מטרותיה.

חברי הוועד המנהל של העמותה, ובעלי זכות החתימה בשמה:
מר סמי שמואלי – יושב ראש
מר אמנון קמינסקי – חבר.
חברי ועדת הביקורת של העמותה:
מר בנימין (בני) חזן – יושב ראש
מר אופיר שמואלי — חבר.

להצטרפות לעמותה – לחץ כאן.