- תורת הדרך האמצעית - https://www.middle-way.org.il -

הרצאות

הרצאות ינתנו בחינם בנושא

“תורת הדרך האמצעית”, לפי הזמנה מראש,  ע”י מחבר הספר 

מחבר הספר מוכן להרצות בכל מקום בארץ, שתי הרצאות, כל אחת, בנושאים הבאים:

  1. תורת הדרך האמצעית, הדרך לאושר אישי ולשלום עולמי, בחמש תרבויות“.

לתוכן ההרצאה בראשי פרקים  לחץ כאן

  1. הדרך האמצעית של הרמב”ם“. (מתרכזת בתרבות היהודית)

לתוכן ההרצאה בראשי פרקים לחץ כאן

כל הרצאה אורכת בין 45 ל 90 דקות (לפי רצון המזמין).

ההרצאות יינתנו בהתאם לתנאים הבאים: