כל בני האדם שרים –


מה-טובו הליכותיך בדרך האמצעית,

ומה-רעו צעדיך בדרך הקיצונית.

 

שלמה המלך שר במשלי –

אל תלך ימינה ושמאלה,

הרחק את עצמך מהרעה

ולך בדרך האמצעית הטובה.

 

רבי יהודה הנשיא שר –

ושאל איזו-היא דרך ישרה?

וענה – דרך לתפארתו מהחברה,

והרמב"ם מפרש – הדרך האמצעית.

 

ועוד שרו התנאים בתוספתא –

הרואים הולכים בדרך האמצעית

והעיוורים הולכים בדרך  הצדדית.

 

האמוראים מהתלמוד הירושלמי שרים –

תורה-זו דומה לשני שבילים:

שביל אחד של אש

ושביל שני של שלג

הלך באחד ונכווה באש,

הלך בשני וקפא בשלג,

ילך באמצע – בין הצדדים.

 

ורבנו משה בן-מימון שר –

הדרך האמצעית  היא דרך ה'

ותרי"ג המצוות הן דרך ה'.

מצוות-עשה  הן הדרך האמצעית

ומצוות-לא-תעשה – הדרך הקיצונית,

והדרך האמצעית – מצווה מן-התורה.

 

דוד המלך, נעים-זמירות, שר –

מאושר האיש ירא ה'

ההולך בדרכיו – בדרך האמצעית.

 

 ורבנו בן-מימון מוסיף ושר –

שיר לשלום שהוא התכלית

של ההולכים בדרך האמצעית


 

תחילת דבר וסוף השיר,

אברהם אבינו לימד ילדיו

ללכת בדרך האמצעית בעניו.

תפריט נגישות