יש ויש*

 אנשים כאבני שח
יש ויש, אבי לי שח.

יש פזרן ויש קמצן
יש מאופק ויש כעסן.
יש רך לב ויש אמיץ
יש צנוע ויש משוויץ.

יש אכזר ויש רחמן
יש נועז ויש פחדן.
יש שפל רוח ויש גבוה לב
יש קריר ויש משולהב.

יש הון רודף ויש סגפן
יש טוב לב ויש תוקפן.
יש מיושב בדעתו
ויש חוכך בדעתו.

יש זהיר ויש הרפתקן
יש עניו ויש גאותן.
יש ויש הכל מצוי

מה הטוב והרצוי?

          שביל הזהב אבי לי שח(1)

אנשים כאבני שח.

(1)ההדגשה לא במקור.

 

* מאת המשורר עזרא מורד, מתוך ספרו "נופי ילדות מבית אבא",
מהדורה שלישית, עמ' 57, בהוצאת אגודת האקדמאים יוצאי עיראק בישראל, 2012.

תפריט נגישות