ראשי פרקים  להרצאתו של מאת סמי שמואלי בנושא:

הדרך האמצעית של הרמב"ם

הדרך האמצעית של הרמב"ם

1.    פתיחה
1.1  כתבתי ספר
1.2  בחמש תרבויות
1.3  אנחנו יהודים ונתרכז בדרך האמצעית ביהדות
1.4  הרמב"ם הביא את התורה ליהדות

2.    הרמב"ם האיש
2.1  נולד בקורדובה שבספרד ב 1138
2.2  מרוקו, מצרים – דרך ארץ ישראל: רופא המלך, ראש הקהילה, פוסק עולמי וכותב ספרים ואגרות.
2.3  נפטר במצרים ב 1204, ונקבר בטבריה.

3.    יצירתו של הרמב"ם
3.1  פירוש המשנה,
3.2  משנה תורה – היד החזקה,
3.3  מורה נבוכים,
3.4  ספר המצוות
3.5  אגרות: השמד, תחיית המתים ותימן.
3.6  ממשה עד משה לא קם כמשה.

4.    הדרך האמצעית בכתבי הקודש
4.1  בתנ"ך –
4.1.1  משלי,ד,כז – "אל תט ימין ושמול הרחק רגלך מרע"
4.1.2  הרמב"ם אומר שאברהם לימד את בניו את תורת הדרך האמצעית, בשנת 1812 לפנה"ס.
4.2  במשנה –
4.2.1  מסכת אבות, ב,א – "איזו היא דרך ישרה שיבור לו האדם? דרך שהיא תפארת לעשה ותפארת לו מן האדם" – הפעולות הממוצעות – פרק רביעי של פרקי אבות.
4.2.2  ספר זרעים, מסכתות קטנות, אבות דרבי נתן דרך שהולכת בין שני שבילים, אחד של אש והשני של שלג, הלך באש ונכווה, הלך בשלג וקפא, מה יעשה האדם? ילך באמצע.
4.3  תלמוד ירושלמי, מסכת חגיגה – התורה הזן דומה לשני שבילים, אחד של אור והשני של שלג, הלך באש ומת, הלך בשלג וקפא, מה יעשה האדם? ילך באמצע.
4.4  בתוספתא, מסכת חגיגה – אסתרכתא העוברת בין שני שבילים, אחד של אש והשני של שלג, הלך באש ונכווה, הלך בשלג וקפא, מה יעשה האדם? ילך באמצע.

5.    תורת הדרך האמצעית של הרמב"ם
5.1  השם: "תורת הדרך האמצעית" – ושמות עממיים דומים: שביל הזהב, דרך האמצע, דרך הביניים, הדרך הממוצעת, דרך ארץ ועוד. הדרך האמצעית היא של הרמב"ם.

5.2 ההגדרה: "הדרך הישרה היא מדה בינונית שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לו לאדם, והיא הדעה שהיא רחוקה משני הקצוות רחוק שווה, ואינה קרובה לא לזו ולא לזו, ולפיכך צוו חכמים הראשונים, כדי שיהא אדם שם דעותיו תמיד, ומשער אותם, ומכון אותם בדרך האמצעית, כדי שיהא שלם. …"

6.    עקרונות
6.1  עקרונות עשה:
6.1.1  השוויון,
6.1.2  ואהבת לרעך כמוך,
6.1.3  המתינות,
6.1.4  האיזון,
6.1.5  השלום,
6.1.6  הצדק,
6.1.7  האחווה,
6.1.8  החסד,
6.1.9  היושר והאמת,
6.1.10  הדיאלוג,
6.1.11  כיבוש היצר ועוד.
6.2  עקרונות לא תעשה:
6.2.1  אי אהבה עצמית,
6.2.2  שלא להיות בעל קטטה (אי אלימות),
6.2.3  שלא להיות בעל תאווה,
6.2.4  אי זדון,
6.2.5  שלא להונות,
6.2.6  שלא להרבות כסף וזהב,
6.2.7  שלא לחמוד,
6.2.8  שלא לשקר,
6.2.9  אי עקשנות,
6.2.10  אי הקנאה,
6.2.11  שלא לרדוף אחרי הכבוד,
6.2.12  אי רמאות ועוד.

7.    מידות
7.1  מידות אמצעיות:
7.1.1  אומץ לב,
7.1.2  גדולת הנפש,
7.1.3   גמישות,
7.1.4  דרכי נועם,
7.1.5  חביבות,
7.1.6  הסתפקות במועט,
7.1.7  חכמה,
7.1.8  ידידות,
7.1.9  נדיבות,
7.1.10  ענווה,
7.1.11  שלוות הנפש ועוד.
7.2  מידות קיצוניות:
7.2.1  אנוכיות,
7.2.2  בושה,
7.2.3  דברי חלקות,
7.2.4  זלילה,
7.2.5  יגון,
7.2.6  כעס,
7.2.7  עושק,
7.2.8  שוחד,
7.2.9  לא תרצח,
7.2.10  לא להיסחף בזרם,
7.2.11  סיגוף,
7.2.12  עקשנות,
7.2.13  פרישות,
7.2.14  קנאה,
7.2.15  קמצנות,
7.2.16  רמאות,
7.2.17  שאפתנות יתר,
7.2.18  שבח עצמי,
7.2.19  עצבות,
7.2.20  שמירת טינה,
7.2.21  תאווה ועוד.

8.    תיקון המידות
8.1  כל הדרך האמצעית מכוונת לתיקון המידות של האדם.
8.2  זיהוי סטייה קטנה בתכונה מסיימת מהאמצע של אדם המודע לסטייתו – יתקנה בצעדים קטנים לכיוון האמצע, עד שיגיע לשם.
8.3  זיהוי סטייה גדולה של אדם המודע לסטייתו – יתקנה על ידי הכוונת עצמו בכיוון ההפוך לסטייה, עד שיגיע לאמצע.
8.4  זיהוי סטייה גדולה, על ידי אדם אחר, אצל אדם שאינו מודע לסטייה ("חולי נפש") – ילך לחכמים ויחזירוהו לאמצע.
8.5  מחלת הגדלות של מומחה לנשוא מסיים – היותו מומחה בכל התחומים (מספח ב' לספר הרפואה).

9.    הקושי באיתור האמצע
9.1  הרמב"ם לא מדבר על זה
9.2  אריסטו והקליעה למטרה

10.    תרי"ג המצוות
10.1  פירוט רשימת המצוות
10.2  מצוות עשה ולא תעשה
10.3  מצוות בין אדם למקום ובין אדם לחברו ולעצמו.
10.4  מצות עשה השמינית – והלכת בדרכיו
10.5  הפיכת תרי"ג המצוות לדרך האמצעית

11.    האיש השלם
11.1  ארבע השלמויות של הרמב"ם:
11.2  שלמות הגוף
11.3  שלמות הממון
11.4  שלמות הנפש
11.5  שלמות הנשמה
11.6  הקירבה לאלוהים – האושר\

12.    תכלית האושר
12.1  אצל הרמב"ם: , "כוונת התורה בשני דבירם: תקינות הנפש ותקינות הגוף.
12.2  תקינות הנפש תהיה בכך שתושגנה להמון דעות נכונות כפי יכולתם. …
12.3  תקינות הגוף תהיה בתקינות מצבי חייהם אלה עם אלה …" (ביטול העושק ומידות המועילות בחיי היחיד)" (מורה נבוכים), וזו למעשה השלמות,
12.4  כאשר השלמות הגופנית מהווה שלב מוקדם לקראת השלמות העליונה – הנפשית שהיא הקרבה לאלוהים. מאידך הדרך האמצעית היא דרך אלוהים
12.5  בתהלים נאמר: "אשרי כל ירא ה' ההולך בדרכיו".

13.    הדרך האמצעית בעולם
13.1  סין: הספר "דרך האמצע וקיומה" לקונפוציוס.
13.2  הודו: "הדרשה הראשונה בבנדרס" לבודהא.
13.3  יוון העתיקה: הספר "אתיקה" לאריסטו.
13.4  האסלאם: הפסוק "אומה אמצעית" בקוראן.
13.5  תפוצתה בעולם: ל 85% מתושבי העולם יש תשתית תרבותית-מסורתית  לקליטת תורת הדרך האמצעית.

14.    הרעיון המרכזי של הספר
14.1  חינוך ילדים באמצעות מערכת החינוך הממלכתית. חינוך מבוגרים באמצעות חוגים, מדיה ותמריצים.+
14.2  כל אחת מהתרבויות: היהודית, המוסלמית והנוצרית – לפי המסורת שלה.
1.4.2 יצירת עמותה לקידום הנושא.
1.4.3 חקיקת חוק (כולל הקצאת תקציבים) לקידום הנושא בחינוך לילדים ולמבוגרים.

15.    ביקורת
15.1  לא נקלט עד היום.
15.2  תהליך ארוך מאוד.
15.3 עדיפויות בהקצאת משאבים דחופים

16.    סיכום
16.1  הספר וקנייתו
16.2  אתר אינטרנט
16.3  חלק שני
16.4  ספר מיוחד ליהדות

17.   יש לי חלום

תפריט נגישות